Ls Nguyễn Văn Đài vạch trần việc Hoàng Duy Hùng xuyên tạc lịch sử

Ls Nguyễn Văn Đài vạch trần việc Hoàng Duy Hùng xuyên tạc lịch sử


Ngày 16 tháng 4 năm 2020, Ls Hoàng Duy Hùng đã làm 1 video xuyên tạc lịch sử 1 cách trắng trợn ở những điểm sau:
1/ Hoàng Duy Hùng nói cộng sản cướp chính quyền từ người Nhật chư không phải từ Thủ tướng Trần Trọng Kim;
2/ Hoàng Duy Hùng nói Việt Cách và cụ Nguyễn Hải Thần rước 20 vạn quân Tưởng vào VN;
3/ hồ chí minh phát động tuần lễ vàng để quyền vàng hối lộ cho 2 tướng Tiêu Văn và Lư Hán rút quân Tưởng về nước;
4/ Người Việt quốc gia đã rước quân Pháp trở lại VN.
Mời quí vị theo dõi phần phản bác của LS Nguyễn Văn Đài.

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Ngày 16 tháng 4 năm 2020, Ls Hoàng Duy Hùng đã làm 1 video xuyên tạc lịch sử 1 cách trắng trợn ở những điểm sau:
1/ Hoàng Duy Hùng nói cộng sản cướp chính quyền từ người Nhật chư không phải từ Thủ tướng Trần Trọng Kim;
2/ Hoàng Duy Hùng nói Việt Cách và cụ Nguyễn Hải Thần rước 20 vạn quân Tưởng vào VN;
3/ hồ chí minh phát động tuần lễ vàng để quyền vàng hối lộ cho 2 tướng Tiêu Văn và Lư Hán rút quân Tưởng về nước;
4/ Người Việt quốc gia đã rước quân Pháp trở lại VN.
Mời quí vị theo dõi phần phản bác của LS Nguyễn Văn Đài.
3.92