Lớp Nhảy hiện đại – "What makes you beautiful" | YOUNG HIT YOUNG BEATTiết mục nằm trong buổi diễn Báo cáo kết quả học tập lần 7 (9/4/2016) của Học viện Âm nhạc YOUNG HIT YOUNG BEAT

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Múa: https://akbarmontada.com/category/mua