Lớp Múa Cơ Bản, Biên Đạo thứ Bảy – Trung tâm Múa và Biên đạo Hà NộiBài học các động tác tay cơ bản đầu của nội dung múa Dân Gian của Lớp Múa Cơ bản, Biên đạo thứ Bảy.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Múa: https://akbarmontada.com/category/mua