Lớp học vẽ nghệ thuật tranh cát – Tại khu vui chơi Carot GardenNghệ thuật tranh cát Việt Nam
Sự kiện:Chương trình, Khám phá cùng teen – Đài TH cần Thơ
Chất liệu: Vẽ tranh cát
Thời gian hoàn thành: 2012
Họa sỹ : Phan Anh Vũ

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Vẽ: https://akbarmontada.com/category/ve