Lôi Vũ (Phần II) – Kịch: Tào Ngu, Đạo Diễn: Hoa Hạ (1986) [HD]

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich