Lời tiễn biệt của vợ Thứ trưởng Lê Hải An khiến hàng ngàn người đẫm nước mắtĐăng ký để xem thêm tin tại: #Xahoi24h, #lêhảian #thứtrưởnglêhảian Trong buổi tiễn đưa Thứ trưởng Bộ Giáo Dục Lê Hải An, người…

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Giáo Dục: https://akbarmontada.com/category/giao-duc