Lời Quê (Live) – Màn biểu diễn xuất sắc của Đinh Hiền AnhĐINH HIỀN ANH trân trọng giới thiệu: + Bài hát: Lời Quê (Live) – Màn biểu diễn xuất sắc của Đinh Hiền Anh + Sáng tác: Ngọc Thịnh + Thế hiện: ĐINH HIỀN…

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich