LỜI ĐỒN | PHIÊN DỊCH THẦY PARK | KỂ "XẤU" VỚI BỐ MẸ, TIẾT LỘ KHẢ NĂNG TIẾNG VIỆT CỦA THẦY PARK

LỜI ĐỒN | PHIÊN DỊCH THẦY PARK | KỂ "XẤU" VỚI BỐ MẸ, TIẾT LỘ KHẢ NĂNG TIẾNG VIỆT CỦA THẦY PARK


Lời Đồn số 01: Là chương trình để các nhân vật đính chính những tin đồn thất thiệt. Số đầu tiên sẽ là sự xuất hiện của Jasper Vũ – phiên dịch…

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Xem Ngày Tốt Xấu – Xem Ngày Tốt Khai Trương, Cưới Hỏi, Xây Nhà
xem ngày tốt xấu