Lời Chúa – Thứ Năm Tuần Bát Nhật Phục Sinh – 16/04/2020

Xem thêm bài viết: Tử Vi Hàng Ngày

Thứ Năm Tuần Bát Nhật Phục Sinh (Lc 24, 35-48) – Lm Giuse Nguyễn Ngọc Bích, C.Ss.R. 16/04/2020

Nguồn: akbarmontada
tử vi hàng ngày 12 con giáp thứ bảy

5.00