Lốc xoáy thổi bay Đám Cưới – Vĩnh Phúc (tornado blew away the wedding)

Lốc xoáy thổi bay Đám Cưới – Vĩnh Phúc (tornado blew away the wedding)


Lốc xoáy tại vĩnh phúc thổi bay dạp đám cưới. Storm, torado

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Xem Ngày Tốt Xấu – Xem Ngày Tốt Khai Trương, Cưới Hỏi, Xây Nhà
xem ngày cưới
2.50