Lọc dữ liệu trùng nhau trong ExcelTÌM BẢN GHI TRÙNG LẶP TRONG EXCEL

1. Tình trạng
– Hiện tại bạn đang có một danh sách các sản phẩm, danh sách học sinh,… nhưng trong danh sách đó có nhiều bản ghi trùng lặp. Bạn muốn lọc ra tất cả danh sách các bản ghi trùng lặp đó để kiểm tra hoặc xóa đi. Vậy làm cách nào để thực hiện điều đó
2. Hướng giải quết
– Thủ công thì bạn có thể ngồi lướt từ trên xuống cuối sheet để xem bản ghi nào trùng lặp thì xóa đi. Áp dụng cho danh sách bản ghi có số lượng ít.
– Tự động. Áp dụng đối với danh sách bản ghi dài, nhiều bản ghi. Cách này chúng ta chỉ cần thực hiện một vài thao tác trên excel là có thể lọc được danh sách những bản ghi trùng lặp đó.
3. Thực hiện
– Mình có bảng danh sách sinh viên làm mẫu trong đó có một vài bản ghi – tên sinh viên bị trùng lặp.
– Để lọc hoặc hiển thị danh sách bản ghi trùng lặp mình thực hiện như sau
+ Bôi đen cột muốn lọc – chọn cột muốn lọc.
+ Tap Home chọn Conditional Formatting – Highlights Cell Rule – Duplicate Values
+ Trong bảng hiển thị ra bạn chọn Duplicate và chọn màu sắc tương ứng đối với các bản ghi trùng lặp ở bên cạnh
+ Hiển thị kết quả là danh sách các bản ghi trùng lặp bạn có thể làm những gì bạn muốn tiếp theo

4. Kết luận
– Nếu bạn không hiểu, xin comment bên dưới để mình hoặc người khác có thể trả lời bạn. Chúc bạn may mắn

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/cong-nghe