Loại bỏ Bản đồ có đường "Lưỡi bò" trong xe hơi do Trung Quốc nhập vào Việt NamTin tổng hợp 23/10/2019 -Loại bỏ Bản đồ có đường “Lưỡi bò” trong xe hơi do Trung Quốc nhập vào Việt Nam -Cưỡng chế nhà sai phạm của cấp quận, Chủ…

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Địa Điểm: https://akbarmontada.com/category/dia-diem