Lo sợ tái diễn kịch bản Yên Bái, bè lũ Nguyễn Phú Trọng cuống cuồng tập trận đàn áp nhân dânLo sợ tái diễn kịch bản Yên Bái, bè lũ Nguyễn Phú Trọng cuống cuồng tập trận đàn áp nhân dân tại Hà Nội.
Tại sao không tập để trừng trị bọn Trung Quốc xâm lược hay bọn Formosa làm hủy hoại môi trường mà lại xem dân như là kẻ thù?
Liệu chính quyền này là của nhân dân do dân và vì dân hay là của Đảng cộng sản cầm quyền?
Nguồn: Fb Con Đường Việt Nam

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich