Lm. Nhạc sĩ Nguyễn Hùng Cường nhiễm coronavirus cấp cứu tại New York. Cuộc phỏng vấn với Sr. Minh Du

Lm. Nhạc sĩ Nguyễn Hùng Cường nhiễm coronavirus cấp cứu tại New York. Cuộc phỏng vấn với Sr. Minh Du


Xin anh chị em cầu nguyện cho Lm. Nhạc sĩ Nguyễn Hùng Cường nhiễm coronavirus đang cấp cứu tại New York.

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Xin anh chị em cầu nguyện cho Lm. Nhạc sĩ Nguyễn Hùng Cường nhiễm coronavirus đang cấp cứu tại New York.
nan