LK: Đảng cho ta cả một mùa xuân – Tự nguyện – Lá cờ Đảng – Việt Nam ơi, mùa xuân đến rồiLiên khúc: Đảng cho ta cả một mùa xuân – Tự nguyện – Lá cờ Đảng – Việt Nam ơi, mùa xuân đến rồi _ Đoàn Văn công Đồng Tháp
Nguồn: Đài Truyền hình Đồng Tháp

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/giai-tri