Liveshow Hồng Nhung "PHỐ À PHỐ ƠI" (5.12.2015)

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Địa Điểm: https://akbarmontada.com/category/dia-diem