Live: iPhone 8, iPhone X ra mắtiPhone X và iPhone 8 ra mắt tại nhà hát Steve Jobs. Zing.vn tường thuật sự kiện này và phiên dịch bằng tiếng Việt.

– Thông tin:
– Video:

– Xem thêm:

Zing Công Nghệ – Chuyên mục video về Xe, Công nghệ của Zing.vn

Đăng ký:
Trang Công nghệ:
Trang Xe:
Facebook:
Twitter:
YouTube:
Instagram:

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/cong-nghe