Lịch Tử Vi – iOS (LTV PLUS)

Lịch Tử Vi – iOS (LTV PLUS)


Giới thiệu một số tính năng của Lịch Tử Vi (bản iOS) với tên LTV-Plus trên App Store.

App Store:
Google Play:

Lịch Tử Vi Plus là ứng dụng độc đáo và thiết kế hoàn toàn mới gồm 3 tính năng chính trong một ứng dụng duy nhất, lịch vạn niên+, tử vi pro và la bàn+ . Ứng dụng được thiết kế tỉ mỉ nhằm tới trải nghiệm tốt nhất cho những hoạt động có liên quan tới đặt lịch, xây dựng nhưng cũng hoàn toàn hữu dụng với người dùng phổ thông.

Mục tiêu: Âm lịch đóng vai trò quan trọng trong đời sống hàng ngày tại rất nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Rất nhiều sự kiện và hoạt động liên quan đến âm lịch, từ các ngày lễ tết, kỉ niệm đến việc xây dựng. Việc thiếu ứng dụng linh hoạt cho việc đặt lịch âm và lịch dương hoặc kết hợp cả hai làm cho người dễ bỏ lỡ một số sự kiện quan trọng hoặc phải cài nhiều ứng dụng chỉ vì một vài tính năng nhỏ.

Những tính năng chính của LTV Plus:

Lịch vạn niên + Tử Vi:
– Hiện thị ngày âm dương chính xác dựa trên vị trí địa lý
– Đặt chuông báo cho sự kiện
– Tìm kiếm nhanh âm lịch và dương lịch
– Chỉnh sửa dễ dàng các sự kiện và thay đổi ngày từ sự kiện âm lịch sang dương lịch
– Đồng bộ với lịch của hệ thống giúp xem sự kiện trong ngày nhanh chóng
– Thông tin âm lịch của Việt Nam cùng sách tham khảo Cổ Thư
– Thiết kế hoàn toàn mới với lịch tháng co giãn theo nội dung, tuỳ chỉnh màu sắc
– Lấy lá số tử vi và tham khảo phân tích nhanh chóng
– Phân tích lá số tử vi
– Phân tích con giáp
– Con giáp 2020

La bàn +:
– La bàn độ chính xác cao
– Cho phép khoá từ trường
– Cho phép sử dụng tay để xoay và di chuyển
– Cho phép đo góc của mọi vật thể, thiết kế nhà ở, hướng
– Cho phép xem hướng trực tiếp từ máy ảnh
– Tuỳ biến màu sắc, kích cỡ

Ngoài ra, chúng tôi đảm bảo:
– Ứng dụng với kích thước tối ưu và an toàn riêng tư cho người dùng.

Lịch Vạn Niên

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Giới thiệu một số tính năng của Lịch Tử Vi (bản iOS) với tên LTV-Plus trên App Store.

App Store:
Google Play:

Lịch Tử Vi Plus là ứng dụng độc đáo và thiết kế hoàn toàn mới gồm 3 tính năng chính trong một ứng dụng duy nhất, lịch vạn niên+, tử vi pro và la bàn+ . Ứng dụng được thiết kế tỉ mỉ nhằm tới trải nghiệm tốt nhất cho những hoạt động có liên quan tới đặt lịch, xây dựng nhưng cũng hoàn toàn hữu dụng với người dùng phổ thông.

Mục tiêu: Âm lịch đóng vai trò quan trọng trong đời sống hàng ngày tại rất nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Rất nhiều sự kiện và hoạt động liên quan đến âm lịch, từ các ngày lễ tết, kỉ niệm đến việc xây dựng. Việc thiếu ứng dụng linh hoạt cho việc đặt lịch âm và lịch dương hoặc kết hợp cả hai làm cho người dễ bỏ lỡ một số sự kiện quan trọng hoặc phải cài nhiều ứng dụng chỉ vì một vài tính năng nhỏ.

Những tính năng chính của LTV Plus:

Lịch vạn niên + Tử Vi:
– Hiện thị ngày âm dương chính xác dựa trên vị trí địa lý
– Đặt chuông báo cho sự kiện
– Tìm kiếm nhanh âm lịch và dương lịch
– Chỉnh sửa dễ dàng các sự kiện và thay đổi ngày từ sự kiện âm lịch sang dương lịch
– Đồng bộ với lịch của hệ thống giúp xem sự kiện trong ngày nhanh chóng
– Thông tin âm lịch của Việt Nam cùng sách tham khảo Cổ Thư
– Thiết kế hoàn toàn mới với lịch tháng co giãn theo nội dung, tuỳ chỉnh màu sắc
– Lấy lá số tử vi và tham khảo phân tích nhanh chóng
– Phân tích lá số tử vi
– Phân tích con giáp
– Con giáp 2020

La bàn +:
– La bàn độ chính xác cao
– Cho phép khoá từ trường
– Cho phép sử dụng tay để xoay và di chuyển
– Cho phép đo góc của mọi vật thể, thiết kế nhà ở, hướng
– Cho phép xem hướng trực tiếp từ máy ảnh
– Tuỳ biến màu sắc, kích cỡ

Ngoài ra, chúng tôi đảm bảo:
– Ứng dụng với kích thước tối ưu và an toàn riêng tư cho người dùng.

Lịch Vạn Niên
5.00