lịch sử : tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỉ 19 và phong trào đấu tranh của nhân dân.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Nhạc Cụ: https://akbarmontada.com/category/hoc-nhac-cu