Lịch sử lớp 6 – Tiết 22 – Bài 20: Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế

Lịch sử lớp 6 – Tiết 22 – Bài 20: Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế


Lịch sử lớp 6 – Tiết 22 – Bài 20: Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế
Giáo viên Dương Thị Thanh Trân – Trường THCS Ngọc Long

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Lịch sử lớp 6 – Tiết 22 – Bài 20: Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế
Giáo viên Dương Thị Thanh Trân – Trường THCS Ngọc Long
3.04