Lịch sử hình thành đất nước Lào – Tóm tắt lịch sử Đông Nam Á #5 – Dã Sử Truyện

Lịch sử hình thành đất nước Lào – Tóm tắt lịch sử Đông Nam Á #5 – Dã Sử Truyện


Series lịch sử các quốc gia Đông Nam Á:
Tóm tắt lịch sử Lào tại Blog:
Fanpage: facebook.com/lachongblog
—————————————————————————————————————-
Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào là nột quốc gia nằm trên bán đảo Đông Dương hay Trung Ấn, tại khu vực Đông Nam Á. Phía Đông giáp Việt Nam, phía Bắc giáp Trung Quốc. Phía Tây giáp Myanmar và giáp Thái Lan ở phía Nam.
Lịch sử sơ khảo trên mảnh đất bắt đầu từ rất sớm với những cư dân bản địa là tác giả của những cánh đồng Chum tại Xứng Khoảng trên đất nước Lào.
————————————————————-
Thêm chi tiết
00:00 Giới thiệu đất nước Lào
01:03 Nguồn gốc dân tộc Lào
04:08 Vương quốc Vạn Tượng Lan Xang
07:06 Sự ảnh hưởng của Việt Nam và Thái Lan
12:44 Đất nước Lào trong thế kỷ mới
14:06 Thanh niên biểu lịch sử Lào
—————————————————————————————————————-
#Lào #DãSửTruyện #ĐôngNamÁ

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Series lịch sử các quốc gia Đông Nam Á:
Tóm tắt lịch sử Lào tại Blog:
Fanpage: facebook.com/lachongblog
—————————————————————————————————————-
Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào là nột quốc gia nằm trên bán đảo Đông Dương hay Trung Ấn, tại khu vực Đông Nam Á. Phía Đông giáp Việt Nam, phía Bắc giáp Trung Quốc. Phía Tây giáp Myanmar và giáp Thái Lan ở phía Nam.
Lịch sử sơ khảo trên mảnh đất bắt đầu từ rất sớm với những cư dân bản địa là tác giả của những cánh đồng Chum tại Xứng Khoảng trên đất nước Lào.
————————————————————-
Thêm chi tiết
00:00 Giới thiệu đất nước Lào
01:03 Nguồn gốc dân tộc Lào
04:08 Vương quốc Vạn Tượng Lan Xang
07:06 Sự ảnh hưởng của Việt Nam và Thái Lan
12:44 Đất nước Lào trong thế kỷ mới
14:06 Thanh niên biểu lịch sử Lào
—————————————————————————————————————-
#Lào #DãSửTruyện #ĐôngNamÁ
4.70