Lịch sử 6_ Bài 20: Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (giữa thế kỷ I – giữa thế kỷ VI) (tt)

Lịch sử 6_ Bài 20: Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (giữa thế kỷ I – giữa thế kỷ VI) (tt)


Cùng với sự phát triển kinh tế của Giao Châu từ thế kỉ I – thế kỉ VI (tuy chậm chạp), xã hội cũng có những chuyển biến sâu săc. Do chính sách áp bức,…

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Cùng với sự phát triển kinh tế của Giao Châu từ thế kỉ I – thế kỉ VI (tuy chậm chạp), xã hội cũng có những chuyển biến sâu săc. Do chính sách áp bức,…