LỊCH SỬ 6 – BÀI 21-22: KHỞI NGHĨA LÝ BÍ NƯỚC VẠN XUÂN (542 – 602)

LỊCH SỬ 6 – BÀI 21-22: KHỞI NGHĨA LÝ BÍ NƯỚC VẠN XUÂN (542 – 602)


Giáo viên: Nguyễn Thị Hằng

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Giáo viên: Nguyễn Thị Hằng
3.45