LỊCH DUYÊN KHỞI – KHỞI SỰ TỐT XẤU THÁNG 5 (số thứ 5)

LỊCH DUYÊN KHỞI – KHỞI SỰ TỐT XẤU THÁNG 5 (số thứ 5)


Đây là lịch chọn ngày tốt xấu gieo duyên khởi, một dự án 12 số, 12 tháng bắt đầu từ tháng 1 năm 2020. Dựa vào thuyết Duyên khởi – Luật Nhân Quả…

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Xem Ngày Tốt Xấu – Xem Ngày Tốt Khai Trương, Cưới Hỏi, Xây Nhà
xem ngày tốt xấu