Lên Bản Nghèo gặp Cụ Già sống neo đơn phải Ăn Xin từng bữa| Vào rừng sâu kiếm củi hàng ngày

Xem thêm bài viết: Tử Vi Hàng Ngày

Lần thứ 2 mình trờ lại bản Bu Cao -xã Suối Bu – Văn Chấn – Yên Bái để tìm gặp bà Pay – bà cụ ăn xin ở 1 mình trong cái nhà bé xíu. Hiện sống hoàn toàn nhờ sự hảo tâm của những người xung quanh. Chiều bà vẫn lên rừng kiếm củi. gần tối mới về nhà!bà không biết nói được mấy kể cả tiếng Mông, thần kinh không được bình thường! Mong các bạn ở mọi miền có tấm lòng hảo tâm có thể giúp được bà phần nào đó!

Nguồn: akbarmontada
tử vi hàng ngày 12 con giáp thứ hai

4.66