LEARNING SKETCHUP – 3 CÁCH VẼ THANG XOẮN CƠ BẢN (Bài 1)Ba cách dựng mô hình 3D thang xoắn bằng phần mềm Sketchup – Có phụ đề ở những chỗ không diễn đạt được bằng hình ảnh.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Vẽ: https://akbarmontada.com/category/ve