Lean Group | Team Building 2018 – Tập Đoàn Lean GroupLean Group – Nhằm thắt chặt tinh thần đoàn kết và tạo động lực cho toàn thể nhân viên, Tập Đoàn Lean Group đã tổ chức chuyến đi Team Building tại Hồ Cốc – Vũng Tàu (13-14/10/2018).
#LeanGroup #TapdoanLeanGrroup #Teambuilding2018

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Trò Chơi Tập Thể: https://akbarmontada.com/category/tro-choi-tap-the