Le Tưởng Niệm và An Táng 81 Lính Nhảy Dù QLVNCH ngày 10 26 2019Lễ tưởng niệm và an táng 81 hài cốt tử sĩ Nhảy Dù Quân Lực VNCH tại Tượng Đài Kỷ Niệm Thuyền Nhân Việt Nam tại nghia trang Peek Memorial Park , Westminster CA Little Saigon ngày 26 tháng 10 năm 2019

Từ khóa liên quan: video, sharing, camera phone, video phone, free, upload

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Địa Điểm: https://akbarmontada.com/category/dia-diem