Lễ Sám Hối Chùa Phật Bửu ngày 29/3 âm lịch ( Thầy Vui Vẻ🤪)

Lễ Sám Hối Chùa Phật Bửu ngày 29/3 âm lịch ( Thầy Vui Vẻ🤪)


Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát 🙏
Đăng kí kênh youtube của Thầy Vui Vẻ 🤪:
Trang fb cá nhân:
#THẦYVUIVẺ#LễSámHốiChùaPhậtBửu#

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát 🙏
Đăng kí kênh youtube của Thầy Vui Vẻ 🤪:
Trang fb cá nhân:
#THẦYVUIVẺ#LễSámHốiChùaPhậtBửu#
5.00