LÊ NGỌC HIỆP/ÔNG ĐÃ SÁM HỐI /ÔNG CẦN PHẢI NGHE/TIẾN SĨ TỦ LẠNH,/DƯƠNG NGỌC DŨNGHoan nghênh tiến sĩ Dương Ngọc Dũng với chứng tích lừng lẫy được đào tạo trong và ngoài nước; tốt nghiệp thạc sĩ Đông phương học tại đại học Harvard (USA), tiến sĩ Tôn giáo học tại Đại Boston (USA), thiết kế những chương trình giảng dạy độc đáo, sáng tạo và hài hước, chưa bao giờ được thực hiện ở Việt Nam và trên thế giới. Ông cũng sáng tạo và hài hước châm biếm tu sĩ Phật giáo một cách quá “thông minh”, Hoan nghênh một tiến sĩ đầy bằng cấp nhưng ý thức rỗng tuếch!
Hoan nghênh một vị mệnh danh trí thức mà không ý thức được luật nhân quả trong bộ môn Tôn giáo học của mình.
Hy vọng sự thông minh, hài hước của ngài tiến sĩ Dương Ngọc Dũng sẽ không nằm trong danh sách bệnh nhân của bệnh viện tâm thần thời đại 4.0
Welcoming Dr. Duong Ngoc Dung with illustrious evidence of training at home and abroad; graduated with a Master’s degree in Oriental studies at Harvard University (USA), and a PhD in Religious Studies at Boston University (USA), designed unique, creative and humorous curriculum, never done in Vietnam and the world. He was also creative and humorous satirical Buddhist monk too “smart”, Welcoming a doctor full degree but empty sense!
Welcoming an intellectual title without being aware of the law of cause and effect in his subject of Religious Studies.
Hopefully, the cleverness and humor of Dr. Duong Ngoc Dung will not be on the list of patients of the mental hospital in the 4.0 era.
#lengochiep #tiensitulanhchua #duongngocdung
đăng ký miễn phí:
fb:
ZALO:
twitter:
telegram:
blog:
©️bản quyền của : Lê Ngọc hiệp
©️nhà xuất bản: Lê Ngọc hiệp channel

Từ khóa liên quan: lê ngọc hiệp,thầy thành,huệ thành,dương ngọc dũng,tiến sĩ,tiến sĩ tủ lạnh,tiến sĩ bếp,phật tử,tiếng nói phật tử,bảo vệ phật giáo

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Giáo Dục: https://akbarmontada.com/category/giao-duc