Lễ Khánh Thành Tượng Đài Hai Bà Trưng và Thăm Cán Bộ Công Đoàn các thời kỳ, nhân ngày 20/10

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Địa Điểm: https://akbarmontada.com/category/dia-diem