LỄ KHAI MẠC – KHÓA THIỀN MINH SÁT VIPASSANAKHÓA THIỀN MINH SÁT VIPASSANA -TỪ NGÀY 12 ĐẾN 18 THÁNG 12 NĂM 2019
Hướng dẫn bởi Thiền sư Viên Phúc Sumangala
tại: Chùa Nam Tông, Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/bong-da