LỄ KHAI GIẢNG – Múa: Trái đất này là của chúng mình// Học sinh Tiểu họcLỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2018-2019
Múa khai giảng: Trái đất này là của chúng mình
XEM CÁC TIẾT MỤC VĂN NGHỆ 20-11:

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Múa: https://akbarmontada.com/category/mua