Lễ đốt đèn 16 tháng giêng âm lịch tại chùa phước sơn

Lễ đốt đèn 16 tháng giêng âm lịch tại chùa phước sơn


Tham gia lễ đốt đèn vào 16 tháng giêng âm lịch hàng năm

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Tham gia lễ đốt đèn vào 16 tháng giêng âm lịch hàng năm
nan