Lễ cúng bến nước của người Jrai tại buôn Gôm Gốp



Lễ cúng bến nước của người Jrai được tổ chức tại buôn Gôm Gốp, xã Ia Rmok, huyện Krông Pa hôm ngày 30/10/2019 Theo quan niệm của người Jrai, muốn …

Từ khóa liên quan:

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Thông Tin và Truyền Thông: https://akbarmontada.com/category/thong-tin-va-truyen-thong