Lễ Chúa Phục Sinh @ 10:00AM – Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Lễ Chúa Phục Sinh @ 10:00AM – Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam


BÀI ĐỌC I: Cv 10, 34a. 37-43 “Chúng tôi đã ăn uống với Người, sau khi Người từ cõi chết sống lại”. ĐÁP CA: Tv 117, 1-2. 16ab-17. 22-23 Đáp: Đây là ngày…

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Xem Ngày Tốt Xấu – Xem Ngày Tốt Khai Trương, Cưới Hỏi, Xây Nhà
xem ngày hoàng đạo