LẠY PHẬT QUÁN THẾ ÂM – Xuân Lịch.

LẠY PHẬT QUÁN THẾ ÂM – Xuân Lịch.


Lễ phật đản chùa Hang TQ.

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Lễ phật đản chùa Hang TQ.
5.00