Lập Trình Game C++ SDL Bài 1: Giới Thiệu & Cài Đặt[Lập Trình Game C++ SDL]
Link donate:
Website:
Group:

Bạn yêu thích lập trình c++ và bạn yêu thích các tựa game 2d
Thư viện SDL và ngôn ngữ lập trình c++ là một lựa chọn tốt dành cho bạn.
Hãy cùng tôi nghiên cứu và tìm hiểu về kỹ thuật lập trình Game với ngôn ngữ lập trình c++ và thư viện SDL

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/giai-tri