[Lão Pháp Sư Tịnh Không]: Pháp Âm Tuyên Lưu – Ngày 21/ 3/ 2020

[Lão Pháp Sư Tịnh Không]: Pháp Âm Tuyên Lưu – Ngày 21/ 3/ 2020


Pháp Âm Tuyên Lưu, Tập 4 Lão Pháp Sư Tịnh Không Khai Thị Tại Đài Nam Cực Lạc Tự. 21/03/2020 Cư Sï Diệu Hà Cẩn Dịch Nam Mô A Di Đà Phật! – Niệm …

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Pháp Âm Tuyên Lưu, Tập 4 Lão Pháp Sư Tịnh Không Khai Thị Tại Đài Nam Cực Lạc Tự. 21/03/2020 Cư Sï Diệu Hà Cẩn Dịch Nam Mô A Di Đà Phật! – Niệm …