Lãnh Lương Lấy Tiền Đi Xem Phim 5D & Cái Kết Buồn Cho Cả Team

Lãnh Lương Lấy Tiền Đi Xem Phim 5D & Cái Kết Buồn Cho Cả Team


Đúng là một ngày xui xẻo của team mình, lỗi do không có đứa nào đọc báo nên không nắm được thông tin.

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Xem Ngày Tốt Xấu – Xem Ngày Tốt Khai Trương, Cưới Hỏi, Xây Nhà
xem ngày tốt