Lãnh đạo huyện Cờ Đỏ kiểm tra hoạt động của HTX và doanh nghiệp

Lãnh đạo huyện Cờ Đỏ kiểm tra hoạt động của HTX và doanh nghiệp


Lãnh đạo huyện Cờ Đỏ vừa cùng lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế – hạ tầng đến kiểm tra tình hình hoạt động của…

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Lãnh đạo huyện Cờ Đỏ vừa cùng lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế – hạ tầng đến kiểm tra tình hình hoạt động của…