Lăng Khải Định, Lăng Minh Mạng, Lăng Tự Đức – 1312

Lăng Khải Định, Lăng Minh Mạng, Lăng Tự Đức – 1312


Cùng chúng tôi đến thăm những lăng tẩm được coi là đẹp nhất ở Huế: Lăng Khải Định, Lăng Minh Mạng và Lăng Tự Đức.

Hãy đăng ký và bấm nút chuông để theo dõi những video mới của kênh 1312 nhé!

© 2020 – 1312

#hue #langkhaidinh # langminhmang #langtuduc #1312channel #1312lifestyletravelreviews

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Cùng chúng tôi đến thăm những lăng tẩm được coi là đẹp nhất ở Huế: Lăng Khải Định, Lăng Minh Mạng và Lăng Tự Đức.

Hãy đăng ký và bấm nút chuông để theo dõi những video mới của kênh 1312 nhé!

© 2020 – 1312

#hue #langkhaidinh # langminhmang #langtuduc #1312channel #1312lifestyletravelreviews
5.00