Lần đầu tiên trong lịch sử giá dầu mỏ về mức âm, người mua dầu được thêm tiền

Lần đầu tiên trong lịch sử giá dầu mỏ về mức âm, người mua dầu được thêm tiền


Trong lịch sử của ngành dầu mỏ, đây là lần duy nhất giá dầu lại giảm xuống mức âm Bậy nguyên nhân của việc giá dầu xuống mức âm là do đâu ?…

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Trong lịch sử của ngành dầu mỏ, đây là lần duy nhất giá dầu lại giảm xuống mức âm Bậy nguyên nhân của việc giá dầu xuống mức âm là do đâu ?…