Làm Mạch Dò Kim Loại Giá 2KHôm nay mình sẽ thử làm mạch dò kin loại với giá 2k mua con ic555 và đồ đồng nát
Linh kiện: IC NE555, biến trở 50K, 2 tụ 4.7uf, 1 tụ 10uf

Từ khóa liên quan:

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Khai Khoáng: https://akbarmontada.com/category/khai-khoang