Làm giàu từ Bưởi Da Xanh HTX Sông Xoài#CHILAITV# #Buoidaxanh# #Buoitet#
Những năm gần đây, giá cả các mặt hàng nông sản xuống thấp ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân xã Sông Xoài. Nhiều hộ dân đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng vươn lên làm giàu. Mô hình bưởi da xanh HTX Sông Xoài là một điển hình.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nông Nghiệp: https://akbarmontada.com/category/nong-nghiep