LÀM ĐƯỢC NGŨ THƯỜNG, TRĂM BỆNH TIÊU TRỪ.

LÀM ĐƯỢC NGŨ THƯỜNG, TRĂM BỆNH TIÊU TRỪ.


LÀM ĐƯỢC NGŨ THƯỜNG, TRĂM BỆNH TIÊU TRỪ.

Trong Trung y nói, bạn có thể làm được ngũ thường: Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín, làm được 5 chữ này thì thân thể của bạn sẽ không bị bệnh, có bệnh, bệnh tự nhiên sẽ khỏi, vì tâm thái của bạn tốt! Tế bào của bạn, tế bào bệnh sẽ tự nhiên hồi phục lại bình thường, khôi phục lại bình thường thì khỏe mạnh. Vì sao bị bệnh? Bất nhân, bất nghĩa, vô lễ, vô trí, bất tín, lục phủ, ngũ tạng của bạn sẽ bị bệnh, đây là Trung y nói. Trung y chữa bệnh cho người, là giúp người chuyển đổi tâm thái, đây là quan trọng nhất, chiếm 70%, dùng thuốc là 30%. Nếu như tâm thái không tốt, sức mạnh của thuốc cũng không thể chữa khỏi, không có biện pháp cứu bạn. Tâm thái một khi thay đổi thì tự nhiên sẽ khỏi bệnh, rất nhiều bệnh căn bản không dùng đến thuốc. Sau đó bạn sẽ hiểu được, “Tướng Do Tâm Sanh”, tâm tốt rồi, tướng mạo liền tốt, thân thể cũng sẽ tốt. Cùng chung một đạo lý là “Cảnh Tùy Tâm Chuyển”, tâm bạn tốt, tâm thái tốt thì sơn hà đại địa, những thảm họa, tai nạn tự nhiên, tự nhiên sẽ không còn nữa. Cho nên ngày nay nhà khoa học báo cáo cho chúng ta, trên địa cầu này, tai nạn quá nhiều, có thể hóa giải được không? Nho, Thích, Đạo có khả năng hóa giải, nhưng họ không tin tưởng, họ tin tưởng khoa học thì xong rồi. Khoa học ngày nay đã đi đến chỗ bế tắc, gặp khó khăn, họ không có biện pháp giải quyết, họ biết được những tai nạn này nhưng không có cách nào để giải quyết. Trong Kinh Phật có cách, trong Nho, Thích, Đạo cũng có cách, đây là những thứ tốt. Cho nên, từ lợi ích nhỏ mà nói thì thân tâm khỏe mạnh, pháp hỷ sung mãn; mở rộng ra là gia đình hạnh phúc, gia đình hài hòa; lại mở rộng ra là hàng xóng láng giềng của bạn hòa thuận, xã hội hài hòa, quốc gia hài hòa, thế giới hài hòa, nó có hiệu quả lớn như vậy. Ngày nay chúng ta nói với người khác, họ không tin tưởng. Làm thế nào đây? Phải thực hiện được. Tôi ở trong hội nghị Liên Hiệp Quốc, cùng những người tham dự hội nghị này, sau khi xong hội nghị, cùng nhau ăn tối trò chuyện, mọi người đều nói: “Pháp sư, ông nói không sai, rất hay, thế nhưng làm không được, đây là lý tưởng, không cách nào thực hiện”. Điều này thúc đẩy tôi, tôi tại thị trấn nhỏ Thang Trì ở quê nhà làm được 3 năm, làm thành công rồi, mọi người đều tin tưởng. Đó là làm cho Liên Hiệp Quốc và người làm công tác hòa bình xem. Cho nên tiếng nói của chúng tôi ở Liên Hiệp Quốc rất lớn, làm ra được rồi, bạn không tin thì tự mình đi xem xem, bạn sẽ thấy rõ. Còn làm được rất mau, hiệu quả vô cùng nhanh, tôi nghĩ hai, ba năm mới thấy được thành quả, không ngờ ba, bốn tháng thành quả vượt trội. Cho nên lúc đó tôi liền nghĩ, tại vì sao con người dễ dạy đến như vậy, đây chính là không có người dạy, bạn xem, dạy họ, họ liền hồi đầu, lương tâm thức tỉnh, sẽ hổ thẹn khi làm việc xấu, lập tức nhìn thấy được xã hội hài hòa. Cho nên đồng học chúng ta học Nho, học Đạo, học Phật, không luận tại gia, xuất gia phải có lòng tin, phải thật làm, thật làm là gì? Nhà Phật nói “tự độ, độ tha”. Người thế gian nói, “cứu mình, cứu người”, phải thật làm mới được.

Cung kính trích lục từ bài giảng “Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh” ngày 23/2/2010

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Xem Ngày Tốt Xấu – Xem Ngày Tốt Khai Trương, Cưới Hỏi, Xây Nhà
xem ngày tốt xấu
nan