Lá phiếu dành cho ông Trump " Vô Đạo Đức"

Lá phiếu dành cho ông Trump " Vô Đạo Đức"


Vicky Tuyen Nguyen LÁ PHIẾU DÀNH CHO NGƯỜI “VÔ ĐẠO ĐỨC” Tôi sang Mỹ định cư đã hơn 25 năm. Tính ra tôi đi bầu cữ tổng thống cũng được 5 lần….

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Xem Ngày Tốt Xấu – Xem Ngày Tốt Khai Trương, Cưới Hỏi, Xây Nhà
xem ngày hoàng đạo