Ký Ức Hà Nội: Nước Mắm Vạn Vân

Ký Ức Hà Nội: Nước Mắm Vạn Vân


Trong ký ức của những người lớn tuổi, thương hiệu Nước mắm Vạn Vân là niềm tự hào của xứ Bắc Kỳ thời Pháp thuộc. Người xưa có câu “Dưa La, cà Láng, nem Báng, tương Bần, nước mắm Vạn Vân, cá rô đầm Sét”. Trải qua bao sự thay đổi của thế giới, nước mắm Vạn Vân vẫn trường tồn đến tận ngày nay, trở thành một di sản văn hóa của người Hà Nội

Ký Ức Hà Nội: Phim ngắn về Mảnh đất Thăng Long Hà Nội

Sản xuất bởi: Thuy Dam Minh

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Trong ký ức của những người lớn tuổi, thương hiệu Nước mắm Vạn Vân là niềm tự hào của xứ Bắc Kỳ thời Pháp thuộc. Người xưa có câu “Dưa La, cà Láng, nem Báng, tương Bần, nước mắm Vạn Vân, cá rô đầm Sét”. Trải qua bao sự thay đổi của thế giới, nước mắm Vạn Vân vẫn trường tồn đến tận ngày nay, trở thành một di sản văn hóa của người Hà Nội

Ký Ức Hà Nội: Phim ngắn về Mảnh đất Thăng Long Hà Nội

Sản xuất bởi: Thuy Dam Minh
5.00