Ký ức Hà Nội: Chùa Một Cột – Quốc Tự Thăng Long

Ký ức Hà Nội: Chùa Một Cột – Quốc Tự Thăng Long


Chùa Một Cột không chỉ là một công trình có kiến trúc độc đáo ở Việt Nam mà còn là biểu tượng uy nghiêm của mảnh đất Thăng Long xưa và thủ đô Hà Nội ngày nay trong lòng dân tộc cũng như bạn bè quốc tế.

Ký ức Hà Nội: Phim ngắn về mảnh đất Thăng Long Hà Nội

Sản xuất bởi: Dolphin Media

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Chùa Một Cột không chỉ là một công trình có kiến trúc độc đáo ở Việt Nam mà còn là biểu tượng uy nghiêm của mảnh đất Thăng Long xưa và thủ đô Hà Nội ngày nay trong lòng dân tộc cũng như bạn bè quốc tế.

Ký ức Hà Nội: Phim ngắn về mảnh đất Thăng Long Hà Nội

Sản xuất bởi: Dolphin Media
4.74