Kỹ thuật nhân giống cá rô phi đơn tính đực (Phần 1)Sau khoảng 5-7 tháng tuổi, cá rô phi sẽ bước vào quá trình sinh sản. Điều đặc biệt của cá rô phi là cá cái sẽ ngậm trứng trong thời gian sinh sản….

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/nong-nghiep